Eesti Atlas
mis värk on? | vingem otsing | in English


Otsing nime järgi

Sisestage teid huvitava linna, tänava, valla või muu koha nimi, valige soovi korral ka kaart, milliselt objekti otsida.

Otsing geograafiliste koordinaatide järgi

Lisaks otsingule nime järgi (ülalpool) pakume ka teisi võimalusi Eesti Atlasest kaardi leidmiseks, näiteks otsing asukohta geograafiliste koordinaatide järgi:

põhjalaius: kraadi min. sek.
idapikkus: kraadi min. sek.
täpsus:

Atlas © 1997-1998 Balti Õpingute Instituut
Kaardid © 1997 Regio
atlas@ibs.ee