Eesti Atlas
mis värk on? | vingem otsing | in English


Tartumaa
kaardi laius: 72.19 km; kaardi keskpunkt: 58°22'49" põhjalaiust, 26°43'26" idapikkust.
teisi kaarte: Tartu


Atlas © 1997-1998 Balti Õpingute Instituut
Kaardid © 1997 REGIO
Kõik õigused reserveeritud.
atlas@ibs.ee

Avatud Eesti FondSelle serveri valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond projekti Stylus kaudu.