Eesti Atlas
mis värk on? | vingem otsing | in English


juhuslikult valitud koht Eesti kaardil
kaardi laius: 72.19 km; kaardi keskpunkt: 58°52'23" põhjalaiust, 23°5'17" idapikkust.

Atlas © 1997-1998 Balti Õpingute Instituut
Kaardid © 1997 REGIO
Kõik õigused reserveeritud.
atlas@ibs.ee

Avatud Eesti FondSelle serveri valmimist on toetanud Avatud Eesti Fond projekti Stylus kaudu.